Fecatra
Asociados
Links
Contacto
Competencia
fecatra

Principals guanys aconseguits per FECATRA

• Intervenció a la redacció definitiva del Decret de Tallers 298/93 (Departament d’Indústria i Comerç). Estreta col•laboració amb dit Departament amb el fi de poder optimitzar la seguretat industrial al sector.
• Col•laboració amb la “Conselleria d’Ensenyament” per la formació al sector (plans d’estudi, pràctiques en centres de treball, etc.)
• Col•laboració amb la “Conselleria de Medi Ambient” per conèixer dita realitat al sector. (1ª Auditoria Mediambiental del Sector de Tallers a Catalunya.)
• Organització de cursos pels Responsables Tècnics de Taller que demana el Decret 298/93.
• Coordinació de cursos de formació contínua pels emprats de taller.
• Campanyes en col•laboració amb la Generalitat per la mentalització de l’usuari en quan al bon manteniment del seu vehicle en pro de la seguretat viària.
• Col•laboració tècnica a l’estudi de necessitats de prevenció professional i personal dels empresaris de taller.
• Premi de l’Institut Català de Seguretat Viària per la col•laboració amb el tema.
• Acord amb SIRCAT per la recollida integral de residus dels tallers. Acord de recollida gratuïta d’olis usats amb CATOR i Departament de Medi Ambient.
• Edició de Guia del Taller i documentació auxiliar per complir la normativa professional.
• Pertany a Foment del Treball Nacional.